Arazi-Görseli_2
  • ÜNİVERSİTEMİZ

300.000 m2 üzerinde kurulacak olan Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne tahsis edilen arazi, pek
çok imkanı bünyesinde barındıran uluslararası standartlara sahip bir bilim merkezi olarak insanlığın geleceğine ışık tutacaktır.